Qua Patet Orbis - Zo wijdt de wereld strekt

Disclaimer

 

 • In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • Eigenaar: de eigenaar van Maevin.nl;
  • Gebruik : alle denkbare handelingen;
  • De gebruiker (bezoeker) van deze website;
  • Content: alle in de website aanwezige inhoud;
 • Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 • De informatie die door Maevin.nl wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op Maevin.nl kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.
 • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden.
 • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
 • Wij maken uitsluitend gebruik van eigen foto materiaal, mocht dit niet het geval zijn zal dit met toestemming van de rechtmatige eigenaar geplaatst worden met vermelding van naam.
 • Bij het bezoeken van Maevin.nl wordt uw IP gelogd. Misbruik maken van Maevin.nl zal dan ook een IP Ban als gevolg hebben.
 

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen via het contact-formulier.