Qua Patet Orbis - Zo wijdt de wereld strekt

Het Verhaal

 foto uit 1934, Evert Kamp, Johanna Jonkers en zoon Gerard

Gerard is geboren in Utrecht op 17 februari 1934 als zoon van Evert Kamp en Johanna Jonkers. Gerard's vader was in die tijd hoefsmid bij de landmacht in Utrecht. Na Utrecht is het gezin naar Breda vertrokken. Toen zijn vader werd overgeplaatst naar vermoedelijk Harderwijk zijn ze daar aan de Prins Frederik hendriklaan 25 gaan wonen waar Gerard het meest van zijn jeugd heeft doorgebracht, ook de oorlogsjaren die hij van zijn zesde tot zijn elfde moest meemaken. Hierover heeft hij vaak verteld over de vliegtuigen 'Engelse Tommies' die over Harderwijk kwamen en witlofkuilen die leeg gehaald werden om de buurt van voedsel te voorzien, fietsenbanden die opgehangen werden achter een kast omdat de Duitsers alles in beslag namen.

Zijn vader zat in die tijd ondergedoken en in het verzet dus het zal een zware tijd voor de familie geweest zijn.  In juni 1943 werd broer Gerrit geboren en net na de oorlog in september 1945 werd zusje Sieneke geboren die helaas op tweejarige leeftijd is overleden, een gebeurtenis die een diepe indruk heeft achter gelaten. In mei 1948 werd broer Evert geboren en zo bestond het gezin dus uit pa, ma en drie zonen.

Geld was er niet, ook na de oorlogsjaren niet. Veel mensen in die tijd kregen na de oorlog een soort van uitkering. In een brief ondertekend door de Koningin werd vermeld dat de familie geen recht had op een uitkering omdat vader zich niet had gemeld als krijgsgevangene maar ondergedoken was.