Qua Patet Orbis - Zo wijdt de wereld strekt

Alsnog onderscheiding voor oud-mariniers

Nieuw Guinea Kruis

van links naar rechts A. v.d. Horst, A.W. Scholten, W.E. Kappert, H.J.J. Giessen, K. v.d. Woude, W. Haayema en G. Kamp.

Zwolle - Enkele honderden oud-mariniers hebben vorige week donderdag in de Van Braam Houckgeest kazerne in Doorn het Nieuw Guinea Herinnerings kruis uitgereikt gekregen. Daaronder bevonden zich zeven leden van het Contact Oud Mariniers Zwolle: de heren A. v.d. Horst, A.W. Scholten, W.E. Kappert, H.J.J. Giessen, K. v.d. Woude, W. Haayema en G. Kamp.

 In de periode 1949 tot 1958 hebben mariniers in wat nu Irian Jaya heet Nederlanders en de Nederlandse belangen  beschermd. Jaren lang heeft het Contact Oud Mariniers erkenning van hun diensten bepleit, pas ruim veertig jaar later is aan die wens gehoor gegeven.

 'Onbegrijpelijk dat het zo lang heeft moeten duren', zei kolonel Prins, commandant van de Operationele eenheid van het Korps Mariniers Doorn, die namens de Minister van Defensie de veteranen bedankte voor hun inzet in die moeilijk periode.

Hij herdacht in zijn dankwoord ook de oud militairen voor wie deze onderscheiding te laat is gekomen.

 
Artikel Zwolsche Courant April 1995