Qua Patet Orbis - Zo wijdt de wereld strekt

Het Verhaal

 foto uit 1934, Evert Kamp, Johanna Jonkers en zoon Gerard

Gerard is geboren in Utrecht op 17 februari 1934 als zoon van Evert Kamp en Johanna Jonkers. Gerard's vader was in die tijd hoefsmid bij de landmacht in Utrecht. Na Utrecht is het gezin naar Breda vertrokken. Toen zijn vader werd overgeplaatst naar vermoedelijk Harderwijk zijn ze daar aan de Prins Frederik hendriklaan 25 gaan wonen waar Gerard het meest van zijn jeugd heeft doorgebracht, ook de oorlogsjaren die hij van zijn zesde tot zijn elfde moest meemaken. Hierover heeft hij vaak verteld over de vliegtuigen 'Engelse Tommies' die over Harderwijk kwamen en witlofkuilen die leeg gehaald werden om de buurt van voedsel te voorzien, fietsenbanden die opgehangen werden achter een kast omdat de Duitsers alles in beslag namen.

Zijn vader zat in die tijd ondergedoken en in het verzet dus het zal een zware tijd voor de familie geweest zijn.  In juni 1943 werd broer Gerrit geboren en net na de oorlog in september 1945 werd zusje Sieneke geboren die helaas op tweejarige leeftijd is overleden, een gebeurtenis die een diepe indruk heeft achter gelaten. In mei 1948 werd broer Evert geboren en zo bestond het gezin dus uit pa, ma en drie zonen.

Geld was er niet, ook na de oorlogsjaren niet. Veel mensen in die tijd kregen na de oorlog een soort van uitkering. In een brief ondertekend door de Koningin werd vermeld dat de familie geen recht had op een uitkering omdat vader zich niet had gemeld als krijgsgevangene maar ondergedoken was.


 

 Na Mei 1948 kwam de familie in Wezep wonen, zowel vader als zoon werkten op de Prinses Margriet Kazerne. Vader was bij de landmacht werkzaam als wachtmeester der eerste klasse tot hij op 1 augustus 1969 als sergeant-majoor met pensioen ging. Op 16 februari 1949 is Gerard in dienst getreden op de Prinses Margriet kazerne (Kamp Margriet) als machine bankwerker van de 102 Td zwaar herstel.

 De familie woonde in die tijd  aan de Cultuurweg P100 in een huis dat tegen het kazerne terrein aanlag naast de spoorbaan Zwolle-Amersfoort en eigendom was van het Rijk.

Doorn Vertrek naar Nieuw Guinea

 foto 1: Opleiding Doorn. foto 2: Vertrek juni 1954.

In 1954 kwam de oproep voor de militaire dienst voor Gerard en moest zich in februari 1954 melden op de 'Van Braam Houckgeest Kazerne' (kamp woestduin) in Doorn waar hij werd ingedeeld bij het Korps Mariniers en een opleiding van drie maanden heeft gehad om daarna in juni 1954 voor 18 maanden naar Nieuw Guinea te vertrekken. Over die tijd is weinig te schrijven omdat hij hier bijna nooit over sprak op wat leuke anekdotes na en plaatsen waar hij is geweest. De namen Biak, Sorong, Kaimana, eiland Middelburg en etnabaai vielen regelmatig net als de bloedzuigers die ze tijdens patrouilles opliepen en met een peuk weer moesten verwijderen.


 

102TD Brandweer

foto: Gerard bij het blussen van een auto tijdens een oefening op de Prinses Margriet Kazerne.

Na de dienstijd die dus duurde van 8 februari tot 7 november 1955 moest Gerard de draad weer oppakken als machine bankwerker van de 102 td wat hij heeft gedaan tot er 40 dienstjaren opzaten in 1989. In 1958 trouwde Gerard met Annie en zij kregen  twee zonen, Evert in 1959 het jaar dat hij zich in september voor herhaling moest melden in Doorn, en een zoon in 1964. Gerard en Annie hebben toen enige tijd bij Annie's moeder ingewoond, hierna kwam een vakantiehuisje en tot slot een salonwagen waar zij woonden tot er een huis toegewezen werd door de gemeente in 1961.
 In de tijd op Kamp Margriet zat hij ook bij de vrijwillige brigade als commandant bij de vrijwillige brandweer, waar hij 15 jaar bijzat en de onderscheiding voor trouwe dienst 'Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid' kreeg uitgereikt.

Com

 Nadat Gerard met pensioen ging op 17 februari 1989 ging hij zich toch wat meer met het verleden bezig houden. In 1990 werd een onderafdeling van Contact Oud Mariniers in Zwolle opgericht waar hij lid van is geworden. Voor deze afdeling was hij altijd bezig. Veel bijeenkomsten en natuurlijk als erewacht bij kransleggingen, reunies in Vlissingen, Rotterdam en natuurlijk de Marine dagen in Den Helder waren aan de orde. Ook was hij jaren leden administrateur en heeft toen heel wat uurtjes achter de computer doorgebracht om het ledenbestand 'up to date' te houden. Een hoogtepunt was toch wel het Nieuw Guinea kruis dat op 1 februari 1995 werd toegekend en uitgereikt werd in de Van Braam Houckgeest kazerne in Doorn op 13 April 1995.

 

Evert Kamp