Qua Patet Orbis - Zo wijdt de wereld strekt

 

 Na Mei 1948 kwam de familie in Wezep wonen, zowel vader als zoon werkten op de Prinses Margriet Kazerne. Vader was bij de landmacht werkzaam als wachtmeester der eerste klasse tot hij op 1 augustus 1969 als sergeant-majoor met pensioen ging. Op 16 februari 1949 is Gerard in dienst getreden op de Prinses Margriet kazerne (Kamp Margriet) als machine bankwerker van de 102 Td zwaar herstel.

 De familie woonde in die tijd  aan de Cultuurweg P100 in een huis dat tegen het kazerne terrein aanlag naast de spoorbaan Zwolle-Amersfoort en eigendom was van het Rijk.

Doorn Vertrek naar Nieuw Guinea

 foto 1: Opleiding Doorn. foto 2: Vertrek juni 1954.

In 1954 kwam de oproep voor de militaire dienst voor Gerard en moest zich in februari 1954 melden op de 'Van Braam Houckgeest Kazerne' (kamp woestduin) in Doorn waar hij werd ingedeeld bij het Korps Mariniers en een opleiding van drie maanden heeft gehad om daarna in juni 1954 voor 18 maanden naar Nieuw Guinea te vertrekken. Over die tijd is weinig te schrijven omdat hij hier bijna nooit over sprak op wat leuke anekdotes na en plaatsen waar hij is geweest. De namen Biak, Sorong, Kaimana, eiland Middelburg en etnabaai vielen regelmatig net als de bloedzuigers die ze tijdens patrouilles opliepen en met een peuk weer moesten verwijderen.